בין המהפכים 5 - שרון יביא שלום

סקירת מערכת הבחירות לראשות הממשלה ב-2001 ודרכו של אריאל שרון לניצחון


בין המהפכים 2 - אצבע על ההדק

סקירת האלימות במערכת הפוליטית הישראלית שהובילה, בסופו של דבר, לרצח רה"מ רבין

בין המהפכים 1 - שחר של יום חדש

סיכום כהונתו של אהוד ברק כראש ממשלה, מעלייתו לשלטון עד אינתיפאדת אלאקצא