בין המהפכים 2 - אצבע על ההדק

סקירת האלימות במערכת הפוליטית הישראלית שהובילה, בסופו של דבר, לרצח רה"מ רבין