בין המהפכים 3 - נאש קונטרול

העלייה הרוסית והשפעתה על המערכת הפוליטית בישראל