יום אחד - סיפורו של המהפך, חלק ב'

תוכנית בהנחיית עודד קוטלר על הסכם השלום עם מצרים והשתלשלות העניינים עד למהפך ב-77