עמוד האש | פרק 12

תוכנית "הפתרון הסופי" מתחילה עם פלישת הגרמנים לבריה"מ


עמוד האש | פרק 9

ממשלת בריטניה חוזרת בה מן התוכנית לחלוקת הארץ והקמת מדינה יהודית

עמוד האש | פרק 8

בשנת 1936 מכריזים הערבים על שביתה כללית, ופותחים בהתקפות על יהודים

עמוד האש | פרק 7

נבואות הציונות בדבר עתיד יהודי אירופה מתחילות להתגשם עם עליית הנאצים

עמוד האש | פרק 6

המשבר הכלכלי העולמי ועליית הנאצים בגרמניה מבשרים רעות

עמוד האש | פרק 5

המקום השקט ביותר במזרח התיכון

עמוד האש | פרק 4

העמק הוא חלום (שנות ה-20)

עמוד האש | פרק 3

מה פשר קריאתו של ד"ר וויצמן "עם ישראל אייכה"?

עמוד האש | פרק 2

בריטניה מקימה ממשל עצמאי למחצה בסוריה ובעבר הירדן

עמוד האש | פרק 1

בפרק הראשון: ב-1897 מייסד הרצל את ההסתדרות הציונית