"בנושא הזה יש לי קצת רגשות מעורבים"

ריאיון עם חוה אלברשטיין, רגע לפני שהדליקה משואה ב-1989

ראיון עם חוה אלברשטיין בקשר לחוויותיה כילדה במעברה, לקראת הדלקת המשואה בטקס יום העצמאות.
שודר ב-4.5.1989.