בין היצירה למציאות

יגאל תומרקין, יאיר גרבוז, אסף ליפשיץ ועוד אמנים נותנים הצצה לתהליך היצירה שלהם ומסבירים איך החיים משתקפים בה

מתוך התוכנית "תמונת מקום", כתבתו של יהודה קווה. 1986