סיבה למסיבה: ניצחרון - הגבעטרון

רבקה מיכאלי וטוביה צפיר בהצדעה לגבעטרון לקראת בחירות 1988