אצל מני 1999

פתיח תוכנית האירוח של מני פאר

התוכנית שודרה במשך שש עונות, עד שנת 2002.