זה הסוד שלי

שעשועון הטלוויזיה הראשון בהנחיית אורי זוהר, טוביה צפיר ועוד, משנת 1975