פתיח ריצ'רץ'

התוכנית האהובה והראשונה שהגישו והנחו ילדים, 1975

התוכנית שודרה בין השנים 1975 – 1980.