פסח עם הספינה המזמרת

יוסי גרבר, האחים והאחיות, שרה לוי תנאי וניסים גרמה בשירים וסיפורים לחג

שודר ב-26.03.1975.