מברית המועצות לארץ ישראל

ערב פסח 1977, עולים חדשים נוחתים בארץ

שודר ב-1.4.1977