שנה טובה מילדי הארכיון

היום הילדים האלה מוכרים כמעט בכל בית, אבל גם להם היתה פעם ראשונה על המסך. כאן ארכיון מאחלים שנה של התחלות מרגשות