ארבעה ימים ברמה

סיפורי גבורה ולחימה ברמת הגולן בארבעת הימים הראשונים למלחמת יום כיפור

סרט תיעודי של שמעון טסלר, שודר ב-25.4.1974