והרי החדשות

והרי החדשות ועיקרן תחילה: המונים נוהרים למרשתת לצפות בחדשות שכבר אינן חדשות

מהדורת מבט הראשונה

כשמדינת שישראל היתה בת 20 היא קיבלה מתנה מיוחדת ליום ההולדת - מהדורת חדשות ראשונה, 1968