מהפך

גבירותיי ורבותיי, תקציר משדר בחירות 1977. מר טלוויזיה חיים יבין חושף את המדגם הטלוויזיוני הראשון ומבשר על מהפכה בישראל