עשר שנים לנחיתה על הירח

פרויקט סיקור מיוחד לציון עשור למשימת אפולו 11

כתבתו של מאיר כהן מתוך מה העניינים, שודר בתאריך 19.7.1979