למה בגין צולע?

ראש הממשלה מנחם בגין יצא לצפון הארץ לתצפת על התקדמות צה"ל בלבנון, וכשהגיע התברר שמצבו לא מזהיר

כתבתו של עמוס כרמלי מתוך מבט.
שודר בתאריך 6.6.1982