משפחות של שתי אמהות

1995, מגמה חדשה בארץ - זוגות של נשים מביאות לעולם ילדים מתרומות זרע, וכך יוצרות משפחות חד מיניות. איזה פטנט!

כתבתה של דלית קימור מתוך מבט שני, 17.12.1995