שבוע הספר העברי

ילדים, עולים חדשים וגם כלה צעירה - תולעי הספרים נוהרים לכיכרות להצטייד בספרים לכל השנה, 1978

כתבתו של בניה בן-נון מתוך מהדורת מבט, יוני 1978.