30 ש"ח לשעה | פרק 2

העובדות מקבלות הודעה על פיטורין ומחפשות חלופה. אסנת מציעה לעובדות האחרות לאחד כוחות ולהציע שירות ללקוחות באופן ישיר.