הנבחרים 81' | פרק 1 - תופרים חליפות

ההכנות בשתי המפלגות הגדולות לקראת מערכת הבחירות