הנבחרים 81' | פרק 2 - אנשים ליברלים

המאבק הפנימי בתוך תנועת הליברלים