הנבחרים 81' | פרק 3 - שמים בנפתלין

מנהיגי שתי המפלגות הגדולות, מנחם בגין מהליכוד ושמעון פרס מהמערך