הנבחרים 81' | פרק 5 - המשפחה הלוחמת

התמודדות הפנימית בתנועת החירות בין ותיקי התנועה לכוחות החדשים