עמוד האש | פרק 11

עם התקדמות הגרמנים בצפון אפריקה, נשקפת סכנה חמורה ליישוב היהודי בארץ

חיילים ללא דגל (1939 - 1941). ממשלת המנדט חוששת מפני מרד ערבי פרו-נאצי ולא מאפשרת ליהודים ארץ-ישראליים להתנדב לצבא הבריטי. עם התקדמות הגרמנים בצפון אפריקה, נשקפת סכנה חמורה ליישוב היהודי בארץ ישראל