עמוד האש | פרק 12

תוכנית "הפתרון הסופי" מתחילה עם פלישת הגרמנים לבריה"מ

הפתרון הסופי (1941 - 1942). תוכנית "הפתרון הסופי" להשמדת יהודי אירופה מתחילה עם פלישת הגרמנים לבריה"מ. רק אחרי בלימת הגרמנים, עם חלוף הסכנה ליישוב היהודי בארץ, נוכח העולם לדעת כי באירופה מתרחשת שואה