עמוד האש | פרק 14

בעל הברית הנשכח (1943 - 1945). השמדת היהודים נמשכת ותוכניות להצלת יהודים אינן מתממשות.

בעל הברית הנשכח (1943 - 1945). השמדת היהודים נמשכת. תוכניות להצלת יהודים אינן מתממשות. צנחנים יוצאים מן הארץ לאירופה הכבושה - מעטים ובאיחור, ובארץ מכריז האצ"ל על "מרד" נגד השלטון הבריטי.