עמוד האש | פרק 15

המאה אלף (1945 - 1946). ניצולי מחנות הריכוז השבים לבתיהם בפולין נתקלים באיבה ומעשי אלימות

המאה אלף (1945 - 1946). ניצולי מחנות הריכוז השבים לבתיהם בפולין נתקלים באיבה ומעשי אלימות. בריטניה מסרבת לפתוח את הארץ לעלייה ולהתיישבות, וגורמת לשיתוף פעולה בין ההגנה, האצ"ל ולח"י במסגרת "תנועת המרי"