עמוד האש | פרק 16

המאבק (1946 - 1947). האצ"ל והלח"י שבים לפעולות טרור, ההגנה מתמקדת בפעולות התיישבות והעפלה
המאבק (1946 - 1947). שיתוף הפעולה בין פעילי "תנועת המרי" בא אל קצו. האצ"ל והלח"י שבים לפעולות טרור, ההגנה מתמקדת בפעולות התיישבות והעפלה, והבריטים מעבירים את שאלת ארץ ישראל להכרעת האו"ם