עמוד האש | פרק 18

מגש הכסף (1947 - 1948). ערביי ארץ-ישראל פותחים במעשי איבה כדי לסכל בכוח את הקמת המדינה היהודית
מגש הכסף (1947 - 1948). ערביי ארץ-ישראל פותחים במעשי איבה כדי לסכל בכוח את הקמת המדינה היהודית, ומצליחים להטיל מצור על ירושלים. בן גוריון מחליט לעבור ממגננה להתקפה כדי להסיר את המצור