עמוד האש | פרק 6

המשבר הכלכלי העולמי ועליית הנאצים בגרמניה מבשרים רעות

פרשת הדרכים (1929 - 1933). עם התחזקות התנועה הלאומית הערבית, מבקשת ממשלת בריטניה לסגת מהתחיבויותיה ליהודים. הציבור בארץ נחלק ביחסו לשאלה הערבית. המשבר הכלכלי העולמי ועליית הנאצים בגרמניה מבשרים רעות