עמוד האש | פרק 9

ממשלת בריטניה חוזרת בה מן התוכנית לחלוקת הארץ והקמת מדינה יהודית

מי מפחד ממדינה יהודית (1937 - 1938). ממשלת בריטניה חוזרת בה מן התוכנית לחלוקת הארץ והקמת מדינה יהודית. באותו זמן מתעצם כוחו הצבאי של היישוב היהודי בארץ, והוא עד לתנופת התיישבות חסרת תקדים