הגל"צניקים | פרק 3 - שערי הכניסה לתקשורת הישראלית

שלב המיון השני מסתיים ושני מופתעת לשמוע שלמרות הצטיינותה במבחנים, היא לא התקבלה. טענות על פרוטקציה עולות נגד התחנה