הגל"צניקים | פרק 5 - גל"צ או גולני

דפנה, נסלי ותו משתחררות מצה"ל בסוף שירות של שנתיים. הן בקושי בנות 20 אבל כבר נמצאות על הכוונת של הערוצים המסחריים