הגל"צניקים | פרק 6 - לפתוח מיקרופון

היום האחרון בקורס מגיע, ובפגישה דרמטית עם ההנהלה, שומע כל חניך היכן הוא עתיד להעביר את השנים הבאות