ויטק 9 יוצאים להצביע

אילן מציע ליורם להתמודד בבחירות לועד הבית