בינג' נוסטלגי

תוכנית בהנחיית עודד קוטלר על הסכם השלום עם מצרים והשתלשלות העניינים עד למהפך ב-1977