תקומה | פרק 3

מגש הכסף - הדיפת צבאות ערב והסכמי שביתת הנשק (1948–1949)

הפרק מתמקד במלחמת העצמאות ובהשלכותיה מבחינה גאוגרפית, דמוגרפית, מורלית, מדינית ואישית