תקומה | פרק 6

בצל השואה - שתיקת הניצולים ומשפט אייכמן (1948–1966)

הפרק מתמקד בקשיי הקליטה בארץ שניצבו בפני שארית הפליטה, ובמפנה שחל ביחס החברה הישראלית לפליטי השואה בעקבות משפטו של אדולף אייכמן (1961)