המהפך השני | פרק 1 - ישראל מחכה

ראשית מערכת הבחירות של 1992