המהפך השני | פרק 2 - שטר לפרעון

מסע הבחירות של שתי המפלגות הגדולות על רקע האבטלה הגואה והמיתון העמוק של 92'