המהפך השני | פרק 5 - טיח נופל, קראוונים ריקים

מצוקתם של בני הדור השני והשלישי לעלייה מארצות המזרח וקשיי הקליטה של העולים מרוסיה