המהפך השני | פרק 6 - האופציה הישראלית

דיוקן המצביע הערבי - על רקע המתיחות בין ערבים ויהודים בעקבות האינתיפאדה והחתירה של המגזר הערבי לשוויון זכויות