מי תכנן להפציץ את הקולנוע?

ניסיון חבלה שטרם נראה בחיפה עד 1973 - אלמונים הניחו רימוני נפץ במספר בתי קולנוע בעיר

כתבתו של עמוס כרמלי מתוך מהדורת מבט, שודר בתאריך 17.7.1973