פינת הכושר 10.5.1992

פינת הכושר מתוך "בוקר טוב ישראל"