החדשות בערבית | שיא גינס - הציור הארוך ביותר

האומן עוזי עוזניאל נכנס לספר השיאים של גינס, כשצייר את הציור הארוך ביותר בעולם על מגדל שלום בתל אביב

מתוך "החדשות בערבית", שודר בתאריך: 12.8.1987