פינת הכושר 29.3.1992

פינת הכושר מתוך "בוקר טוב ישראל"