פרק 8 | חיים ומוות

אם לשפוט לפי היצירה, הרגעים האנושיים הכי פואטים, הם אלה שמתחילים אותנו ואלה שמסיימים